SR EN 55011:2001

Echipamente de radiofrecvenţă industriale, ştiinţifice şi medicale (ISM). Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare

Limitele si metodele de masurare care figureaza în prezentul standard se aplica echipamentelor industriale, stiintifice si medicale (ISM) precum si echipamentelor de electroeroziune. Procedurile sunt indicate pentru masurarea perturbatiilor radioelectrice si valorile lor limita sunt date în banda de frecventa de la 9 kHz pâna la 400 GHz

149,07 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.10.2001
Data publicării : 31.10.2001
Data anulării : 01.11.2009
Număr de pagini : 38
ICS : 33.100.01 Compatibilitate electromagnetica în general,33.100.10 Emisie
Comitet tehnic : 30 - Compatibilitate electromagnetică şi perturbaţii radioelectrice

Relaţii cu alte standarde: