SR EN 61000-4-4:1999

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de încercare şi măsurare. Secţiunea 4: Incercări de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune. Standard de bază în CEM

Standardul se referă la cerinţele de imunitate şi metodele de încercare pentru echipamentele electrice şi electronice supuse la impulsuri rapide de tensiune, repetitive. In plus standardul defineşte domeniile nivelurilor de încercare şi stabileşte procedurile de încercare

162,60 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 03.09.1999
Data publicării : 04.09.1999
Data anulării : 01.10.2007
Număr de pagini : 32
ICS : 33.100.20 Imunitate
Comitet tehnic : 30 - Compatibilitate electromagnetică şi perturbaţii radioelectrice

Relaţii cu alte standarde: