SR EN 60947-5-1:2001/A2:2002

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Secţiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comandă

Amendamentul se aplică aparatelor pentru circuite de comandă şi elementelor de comutaţie destinate comenzii, semnalizării, zăvorârii etc. aparatajului. Se aplică aparatelor pentru circuite de comandă a căror tensiune nominală nu depăşeşte 1000 V în curent alternativ (la o frecvenţă care nu depăşeşte 1000 Hz) sau 600 V în curent continuu

89,64 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 29.08.2002
Data publicării : 30.08.2002
Data anulării : 01.02.2007
Număr de pagini : 10
ICS : 29.130.20 Aparate de conectare si comanda de joasa tensiune
Comitet tehnic : 9 - Aparataj electric de joasă tensiune

Relaţii cu alte standarde: