SR EN 61000-4-2+A1:1999

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de încercare şi măsurare. Secţiunea 2: Încercare de imunitate la descărcări electrostatice. Standard de bază în CEM

Standardul se referă la echipamente, sisteme, subsisteme şi periferice care pot fi supuse unor descărcări de electricitate statică proprii mediului şi condiţiilor de instalare, cum sunt imunitatea relativă scăzută (fibre artificiale), haine sintetice etc., care pot fi luate în considerare referitor la echipamentele electrice şi electronice

181,93 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 26.11.1998
Data publicării : 27.11.1998
Data anulării : 01.03.2012
Număr de pagini : 36
ICS : 33.100.20 Imunitate
Comitet tehnic : 30 - Compatibilitate electromagnetică şi perturbaţii radioelectrice

Relaţii cu alte standarde: