SR EN 62196-1:2015

Fişe, prize, prize mobile pentru vehicul şi conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Prescripţii generale

Această parte a SR EN 62196 se aplică fișelor, prizelor, prizelor mobile pentru vehicul, conectoarelor de vehicul și cablurilor de încărcare pentru vehiculele electrice, denumite în continuare „accesorii”, destinate utilizării în sistemele de încărcare conductivă, care încorporează mijloace de comandă, cu o tensiune nominală de utilizare care nu depășește - 690 V c.a. de la 50 Hz până la 60 Hz, la un curent nominal care nu depășește 250 A, - 1 500 V c.c., la un curent nominal care nu depășește 400 A.

267,93 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.08.2015
Număr de pagini : 96
ICS : 29.120.30 Prize, prelungitoare, conectoare,43.120 Vehicule rutiere electrice
Comitet tehnic : 11 - Aparate electrice mici

Relaţii cu alte standarde: