SR HD 60269-2:2015

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane autorizate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A până la K

Standardul se referă la siguranţele fuzibile destinate să fie utilizate de persoane autorizate, care în general sunt pentru utilizare în instalaţii în care elementele de înlocuire sunt accesibile numai persoanelor autorizate şi pot fi înlocuite numai de către acestea. Acest standard este împărţit în sisteme de siguranţe fuzibile de la A la K, fiecare sistem tratând un exemplu specific de siguranţe fuzibile.

485,87 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.01.2015
Număr de pagini : 206
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: