SR EN 60695-2-11:2014

Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-11: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare a inflamabilităţii pentru produse finite (GWEPT)

Această parte a SR EN 60695 specifică o metodă de încercare a unui produs finit. Încercarea este destinată să simuleze efectele solicitărilor termice produse de o sursă încălzită electric care reprezintă un pericol de incendiu.

109,46 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 23.12.2014
Data anulării : 02.12.2024
Număr de pagini : 20
ICS : 13.220.40 Comportamentul la foc si inflamabilitatea materialelor si produselor,29.020 Electrotehnica în general
Comitet tehnic : 217 - Securitatea la incendiu în construcţii

Relaţii cu alte standarde: