SR EN 60068-2-14:2010

Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variaţii de temperatură

Această parte a SR EN 60068 stabileşte o încercare pentru a determina capacitatea componentelor, echipamentului sau a altor articole de a rezista la variaţii rapide ale temperaturii ambiante. Duratele adecvate de expunere pentru îndeplinirea acestui scop depind de natura probei.

115,39 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.02.2010
Data publicării : 02.03.2010
Număr de pagini : 22
ICS : 19.040 Încercari de mediu
Comitet tehnic : 19 - Condiţii, clasificare, încercări de mediu; Aspectele de mediu pentru sistemele şi produsele electrice şi electronice

Relaţii cu alte standarde: