SR EN 62196-1:2012

Fişe, prize, conectoare de vehicul şi prize mobile pentru vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Prescripţii generale

Această parte a SR EN 62196 se aplică fişelor, prizelor, prizelor mobile pentru vehicul, conectoarelor şi cablurilor de încărcare pentru vehiculele electrice (VE), destinate utilizării în sistemele de încărcare conductivă, care conţin mijloace de comandă, cu o tensiune nominală de utilizare care nu depăşeşte: 690 V c.a. 50 Hz - 60 Hz, la un curent nominal care nu depăşeşte 250 A; şi 1 500 V c.c., la un curent nominal care nu depăşeşte 400 A.

267,93 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 28.09.2012
Data anulării : 06.10.2019
Număr de pagini : 82
ICS : 29.120.30 Prize, prelungitoare, conectoare,43.120 Vehicule rutiere electrice
Comitet tehnic : 11 - Aparate electrice mici

Relaţii cu alte standarde: