SR EN 197-1:2011

Ciment Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

Acest standard defineşte şi prezintă specificaţiile pentru 27 cimenturi uzuale diferite şi 7 cimenturi uzuale rezistente la sulfaţi, 3 cimenturi de furnal cu resistenţă iniţială mică diferite şi 2 cimenturi de furnal cu rezistenţă iniţială mică şi rezistenţe la sulfaţi şi pentru componentele lor. Definirea fiecărui ciment include proporţia în care componentele sale trebuie combinate pentru a rezulta aceste cimenturi diferite într-o gamă de nouă clase de rezistenţă. De asemenea, definirea include condiţiile pe care componentele trebuie să le satisfacă. Acesta include de asemenea condiţiile mecanice, fizice şi chimice. Mai mult, acest standard stabileşte şi criteriile de conformitate şi regulile de aplicare. Sunt date, de asemenea, condiţiile necesare de durabilitate.

181,93 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.11.2011
Număr de pagini : 38
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: