SR EN 196-1:2006

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistenţelor mecanice

Acest standard stabileste metoda pentru determinarea rezistentei la compresiune si, optional, rezistentei la încovoiere a mortarului de ciment. Metoda se aplica cimenturilor uzuale si altor cimenturi si materiale, ale caror standarde prevad aceasta metoda. Metoda nu se poate aplica altor tipuri de cimenturi, de exemplu, care au un timp de început de priza foarte scurt. Metoda este utilizata pentru a evalua daca rezistenta la compresiune a cimentului este în conformitate cu specificatiile sale si pentru validarea încercarilor pentru un nisip standardizat CEN, EN 196-1, sau a echipamentului de compactare alternativ. Acest document descrie echipamentul si modul de lucru de referinta si permite utilizarea de echipamente si proceduri de compactare alternative cu conditia ca acestea sa fie validate în conformitate cu prevederile corespunzatoare din acest document. În caz de litigiu, se utilizeaza numai echipamentul si modul de lucru de referinta.

181,93 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.01.2006
Data publicării : 01.02.2006
Data anulării : 30.09.2016
Număr de pagini : 36
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: