SR EN 933-9:2009

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea părţilor fine. Încercare cu albastru de metilen

Standardul descrie metoda de referinţă utilizată pentru încercările de tip iniţiale şi, în caz de litigiu, pentru determinarea valorii de albastru de metilen pentru fracţiunea 0/2 mm de agregate fine sau pentru toate agregatele (MB). De asemenea este descrisă o metodă de referinţă pentru determinarea valorii de albastru de metilen a fracţiunii 0/0,125 mm, specificată în anexa A. Pentru alte scopuri, în special pentru producţia în fabrică, se pot utiliza şi alte metode sub rezerva unei corelări corespunzătoare cu metoda de referinţă stabilită.

123,91 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 15.12.2009
Data publicării : 17.12.2009
Data anulării : 30.09.2013
Număr de pagini : 16
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: