SR EN 196-9:2010

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 9: Căldura de hidratare. Metoda semiadiabatică

Standardul descrie metoda de determinare a căldurii de hidratare a cimentului cu ajutorul calorimetriei semi-adiabatice, cunoscută şi ca metoda Langavant. Obiectivul determinării este măsurarea continuă a căldurii de hidratare a cimentului în primele câteva zile. Căldura de hidratare este exprimată în jouli pe gram de ciment.

148,10 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.09.2010
Data publicării : 02.10.2010
Număr de pagini : 24
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: