SR EN 196-3+A1:2009

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii

Acest standard stabileşte metoda de determinare a consistenţei standard, a timpului de priză şi a stabilităţii cimenturilor. Metoda se aplică cimenturilor uzuale şi altor cimenturi şi materiale, ale căror standarde fac trimitere la această metodă . Standardul nu se poate aplica altor tipuri de ciment care au, de exemplu, un timp de început de priză foarte scurt. Metoda se utilizează pentru a evalua dacă timpul de priză şi stabilitatea unui ciment sunt în conformitate cu specificaţiile lor. Este descrisă metoda de referinţă şi permite utilizarea de metode şi echipament alternative, aşa cum se indică în note, cu condiţia că acestea să fi fost validate faţă de metodele de referinţă. În cazul unui litigiu, sunt utilizate numai metodele şi echipamentul de referinţă.

128,75 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.04.2009
Data publicării : 02.05.2009
Data anulării : 28.04.2017
Număr de pagini : 18
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: