SR EN 196-6:2010

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea fineţii

Acest standard descrie trei metode de determinare a fineţii cimentului. Metoda cernerii pe sită se foloseşte numai pentru a pune în evidenţă prezenţa particulelor grosiere de ciment. Această metodă este indicată, înainte de toate, pentru verificarea şi controlul procesului de producţie. Metoda cernerii cu jet de aer măsoară reţinerea pe o sită şi este adecvată pentru particulele care trec considerabil prin sita de încercare de 2,0 mm. Poate fi folosită pentru determinarea distribuţiei granulometrice a particulelor în aglomerări de particule foarte fine. Această metodă poate fi folosită cu site de încercare cu un domeniu al deschiderii ochiurilor, de exemplu 63 µm şi 90 µm. Prin metoda permeabilităţii la aer (Blaine), suprafaţa specifică (raportată la masă) este măsurată prin compararea cu o probă de ciment de referinţă. Determinarea suprafeţei specifice serveşte, în principal la verificarea constanţei procesului de măcinare în una şi aceeaşi instalaţie. Această metodă nu permite decât o evaluare limitată a proprietăţilor cimentului folosit.

133,58 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.07.2010
Data publicării : 01.08.2010
Data anulării : 31.05.2019
Număr de pagini : 20
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: