SR EN 196-7:2008

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare şi pregătire a probelor de ciment

Acest standard descrie echipamentul de utilizat, metodele de aplicat şi prevederile ce trebuie respectate la prelevarea probelor de ciment reprezentative pentru loturile de încercat, în evaluarea calităţii produselor înainte de livrare, în curs de livrare sau după livrare.

133,58 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.04.2008
Data publicării : 02.05.2008
Număr de pagini : 20
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: