SR EN 197-2:2002

Ciment. Partea 2: Evaluarea conformităţii

Standardul specifica schema de evaluare a conformitatii cimenturilor cu standardele de specificatii corespunzatoare produsului, inclusiv certificarea conformitatii de catre un organism de certificare. Standardul prevede reguli tehnice pentru controlul productiei în fabrica de catre producator, inclusiv pentru încercarile de autocontrol pe probe, si pentru sarcinile organismului de certificare. De asemenea, prevede reguli pentru actiunile ce trebuie urmate în caz de neconformitate, procedura pentru certificarea conformitatii si conditiile pentru centrele de expeditie

148,10 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 16.08.2002
Data publicării : 17.08.2002
Data anulării : 31.03.2014
Număr de pagini : 26
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: