SR EN 15347:2008

Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Caracterizarea deşeurilor de materiale plastice

Acest standard furnizează o schemă de caracterizare a deşeurilor din materiale plastice, prin prezentarea proprietăţilor pentru care furnizorul de deşeuri trebuie să ofere cumpărătorului informaţii corespunzătoare şi prin identificarea metodelor de încercare, dacă este cazul. Schema împarte informaţiile în "date necesare", care trebuie declarate, chiar dacă sunt "neclasificate" şi "date opţionale", pe care furnizortul poate alege să le furnizeze dacă adaugă valoare deşeurilor. Acest standard se aplică fără prejudicierea nici unei prevederi legale în vigoare. Acest standard nu se aplică la caracterizarea produselor reciclate din materiale plastice.

119,07 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 10.03.2008
Data publicării : 12.03.2008
Număr de pagini : 14
ICS : 13.030.50 Reciclarea deseurilor,83.080.01 Materiale plastice, în general
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: