SR EN ISO 3451-1:1999

Materiale plastice. Determinarea conţinutului de cenuşă. Partea 1: Metode generale

Standardul stabileşte metode generale de determinare a conţinutului de cenuşă din materialele plastice

114,24 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 15.10.1998
Data publicării : 16.10.1998
Data anulării : 30.01.2009
Număr de pagini : 12
ICS : 83.080.01 Materiale plastice, în general
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: