SR EN 15343:2008

Materiale plastice. Materiale plastice reciclate. Trasabilitatea reciclării materialelor plastice şi evaluarea conformităţii şi a conţinutului de produse reciclate

Acest standard stabileşte procedurile necesare pentru asigurarea trasabilităţii materialelor plastice reciclate. Standardul stă la baza modului de calcul a conţinutului de material reciclat dintr-un produs. Procedurile sunt necesare pentru a formula sau a descrie trasabilitatea, în timp ce trasabilitatea poate fi utilizată ca bază pentru calculul conţinutului de produs reciclat. Acest standard se aplică fără prejudicierea niciunei prevederi legale existente.

114,24 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 10.03.2008
Data publicării : 12.03.2008
Număr de pagini : 12
ICS : 13.030.50 Reciclarea deseurilor,83.080.20 Materiale termoplastice
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: