SR EN ISO 179-1:2001

Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de şoc Charpy. Partea 1: Încercarea neinstrumentală la şoc

Standardul stabileşte metoda neinstrumentală de determinare a proprietăţilor la şoc Charpy a materialelor plastice

155,34 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 29.11.2001
Data publicării : 30.11.2001
Data anulării : 30.11.2010
Număr de pagini : 28
ICS : 83.080.01 Materiale plastice, în general
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: