SR EN ISO 180:2001

Materiale plastice. Determinarea rezistenţei la şoc Izod

Acest standard stabileşte o metodă de determinare a rezistenţei la şoc Izod a materialelor plastice în condiţiile definite.

123,91 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 29.11.2001
Data publicării : 30.11.2001
Data anulării : 31.03.2020
Număr de pagini : 16
ICS : 83.080.01 Materiale plastice, în general
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: