SR EN ISO 527-1:2000

Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 1: Principii generale

Standardul stabileste principiile generale pentru determinarea proprietatilor de tractiune a materialelor plastice

123,91 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 13.09.2000
Data publicării : 14.09.2000
Data anulării : 31.07.2012
Număr de pagini : 16
ICS : 83.080.01 Materiale plastice, în general
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: