SR EN ISO 472:2003

Materiale plastice. Vocabular

Standardul defineste termenii utilizati în industria materialelor plastice, în limba româna, engleza si franceza. Termenii sunt ordonati dupa ordinea alfabetica a termenilor în limba româna cu definitie si cu înscrierea termenilor echivalenti în limbile engleza si franceza, însotiti de definitiile lor.

955,59 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 02.12.2003
Data publicării : 03.12.2003
Data anulării : 31.07.2013
Număr de pagini : 358
ICS : 01.040.83 Industria cauciucului si a materialelor plastice. (Vocabulare),83.080.10 Materiale termorigide
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: