SR EN ISO 527-2:2000

Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 2: Condiţii de încercare a materialelor plastice pentru injecţie şi extrudare

Standardul stabileste conditiile de încercare a proprietatilor de tractiune pentru materialele plastice pentru injectii si extrudare

114,24 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 13.09.2000
Data publicării : 14.09.2000
Data anulării : 31.07.2012
Număr de pagini : 12
ICS : 83.080.01 Materiale plastice, în general
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: