SR EN 60947-5-1:2005

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă

Aceasta parte a CEI 60947 se aplica aparatelor pentru circuite de comanda si elementelor de comutatie destinate pentru comanda, semnalizarea, zavorârea etc. aparatajului. Ea se aplica aparatelor pentru circuite de comanda a caror tensiune nominala nu depaseste 1 000 V curent alternativ (la o frecventa care nu depaseste 1 000 Hz) sau 600 V curent continuu.

267,93 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 19.07.2005
Data publicării : 21.07.2005
Data anulării : 15.12.2020
Număr de pagini : 86
ICS : 29.120.40 Întreruptoare,29.130.20 Aparate de conectare si comanda de joasa tensiune
Comitet tehnic : 9 - Aparataj electric de joasă tensiune

Relaţii cu alte standarde: