SR EN 60947-4-1:2001

Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice

Standardul se aplica tipurilor de echipamente indicate la 1.1 si 1.2 de mai jos ale caror contacte principale sunt destinate sa fie conectate în circuite a caror tensiune nominala nu depaseste 1000 V în curent alternativ sau 1500 V în curent continuu

301,34 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 12.12.2001
Data publicării : 13.12.2001
Data anulării : 01.04.2013
Număr de pagini : 90
ICS : 29.130.20 Aparate de conectare si comanda de joasa tensiune,29.140.99 Alte standarde referitoare la lampi
Comitet tehnic : 9 - Aparataj electric de joasă tensiune

Relaţii cu alte standarde: