SR EN 60999-1:2001

Dispozitive de conexiune. Prescripţii de securitate pentru organe de strângere cu şi fără şurub pentru conductoare de cupru. Partea 1: Prescripţii generale şi particulare pentru organele de strângere pentru conductoarele cu secţiune de la 0,2 mm2 până la 35 mm2 (inclusiv)

Această parte a SR EN 60999 se aplică organelor de strângere cu şi fără şurub pentru dispozitive de conexiune, fie ca părţi separate, fie ca parte integrantă a echipamentului, pentru conectarea conductoarelor electrice de cupru (conform CEI 60228), rigide (unifilare sau multifilare) şi/sau flexibile, având o secţiune de la 0,2 mm2 până la 35 mm2 şi mărimi echivalente AWG cu o tensiune nominală care să nu depăşească 1 000 V în curent alternativ, cu frecvenţă până la 1 000 Hz (inclusiv), şi 1 500 V în curent continuu.

133,23 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 27.09.2001
Data publicării : 28.09.2001
Număr de pagini : 30
ICS : 29.120.20 Dispozitive de conectare
Comitet tehnic : 11 - Aparate electrice mici

Relaţii cu alte standarde: