SR HD 60269-3:2011

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A până la F

Această parte a SR HD 60269 se referă la siguranţele fuzibile destinate să fie utilizate de persoane necalificate. Acest standard este împărţit în sisteme de siguranţe fuzibile de la A până la F, fiecare sistem tratând un exemplu specific de siguranţe fuzibile.

426,42 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 29.04.2011
Număr de pagini : 156
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: