SR EN 60269-3:2002/A1:2004

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare)

Acest amendament modifică articole din SR EN 60269-3:2002.

81,72 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 29.06.2004
Data publicării : 30.06.2004
Data anulării : 01.03.2010
Număr de pagini : 6
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: