SR HD 60269-3-1:2005

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3-1: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate de persoane necalificate (siguranţe fuzibile pentru uz casnic şi similar). Secţiunile de la I până la IV: Exemple de tipuri de siguranţe standardizate

624,54 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 23.12.2005
Data publicării : 25.12.2005
Data anulării : 01.03.2010
Număr de pagini : 256
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: