SR EN 60269-3:2002

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare)

97,57 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 26.11.2002
Data publicării : 15.12.2003
Data anulării : 01.03.2010
Număr de pagini : 14
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: