SR ISO 11613:2018

Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompierii implicaţi în activităţi suport asociate cu lupta împotriva incendiilor din interiorul structurilor. Metode de încercare şi cerinţe de performanţă

Acest document specifică metodele de încercare şi cerinţele minime de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie utilizată de pompierii implicaţi în activităţi suport legate de stingerea incendiilor. Această îmbrăcăminte nu este destinată pompierilor implicaţi direct în stingerea incendiilor din interiorul structurilor. Activităţi suport legate de stingerea incendiilor sunt, de exemplu: - furnizarea de apă şi materiale; - stingerea focului din afara structurilor; - prevenirea răspândirii focului în exterior, la structurile adiacente sau în mediu şi limitarea efectelor fumului; - asigurarea securităţii traficului şi mediului înconjurător; - activităi de prim ajutor; - evaluarea zonei; - evacuarea; - activităţi de planificare, logistice, de comunicare şi transport. Standardul precizează aspecte legate de proiectarea generală a îmbrăcămintei, nivelele minime de performanţă ale materialelor utilizate şi metodele de încercare pentru determinarea acestor nivele de performanţă.

135,66 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.01.2018
Număr de pagini : 40
ICS : 13.340.10 Îmbracaminte de protectie
Comitet tehnic : 227 - Mijloace individuale de protecţie

Relaţii cu alte standarde: