SR EN ISO 13934-1:2013

Materiale textile. Proprietăţi de tracţiune ale ţesăturilor. Partea 1: Determinarea forţei maxime şi a alungirii la forţa maximă prin metoda cu epruvetă tip bandă

Standardul stabileşte metoda pentru determinarea forţei maxime şi a alungirii la forţa maximă pentru materiale textile folosind metoda pe bandă.

105,49 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.09.2013
Număr de pagini : 18
ICS : 59.080.30 Tesaturi din textile
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: