SR EN ISO 13937-2:2001

Materiale textile. Proprietăţi de sfâşiere ale materialelor textile plane. Partea 2: Determinarea forţei de sfâşiere pe epruvete pantalon (Metoda de sfâşiere unică)

Acest standard stabileşte o metodă de sfâşiere unică pentru determinarea forţei de sfâşiere a materialului textil, cunoscută ca încercare pe epruvetă-pantalon, folosind o epruvetă tăiată în formă de pantalon. Forţa de sfâşiere măsurată este forţa necesară propagării unei sfâşieri unice iniţiate atunci când forţa este aplicată paralel cu despicătura şi când ţesătura se rupe în direcţia forţei. Încercarea se aplică în principal materialelor textile ţesute, dar se poate folosi şi pentru materiale realizate prin alte tehnici cum ar fi neţesutele (cu aceleaşi restricţii ca cele menţionate mai jos pentru materialele ţesute).

99,60 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 23.11.2001
Data publicării : 24.11.2001
Număr de pagini : 20
ICS : 59.080.30 Tesaturi din textile
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: