SR EN ISO 6530:2005

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva substanţelor chimice lichide. Metoda de încercare a rezistenţei materialelor la penetrarea de către lichide

Acest standard specifica o metoda de masurare a indicilor de penetrare, absorbtie si respingere pentru materialele îmbracamintei de protectie împotriva împroscarilor cu substante chimice lichide de volum mic, la presiune joasa, de obicei produse chimice cu volatilitate scazuta.

88,79 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.10.2005
Data publicării : 02.11.2005
Număr de pagini : 14
ICS : 13.340.10 Îmbracaminte de protectie
Comitet tehnic : 227 - Mijloace individuale de protecţie

Relaţii cu alte standarde: