SR EN ISO 13688:2013

Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale

Acest standard specifică cerinţele generale de performanţă pentru ergonomia, inocuitatea, desemnarea mărimilor, îmbătrânirea, compatibilitatea şi marcarea îmbrăcămintei de protecţie, precum şi informaţiile care trebuie furnizate de producător împreună cu îmbrăcămintea de protecţie.

127,28 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 23.12.2013
Număr de pagini : 28
ICS : 13.340.10 Îmbracaminte de protectie
Comitet tehnic : 227 - Mijloace individuale de protecţie

Relaţii cu alte standarde: