SR EN ISO 14116:2015

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării

Acest standard stabileşte cerinţele de performanţă pentru proprietăţile de propagare limitată a flăcării ale oricăror materiale, ansambluri de materiale şi articole de îmbrăcăminte de protecţie, în scopul reducerii posibilităţii ca îmbrăcămintea să ardă în caz de contact ocazional şi de scurtă durată cu flăcări mici şi să constituie astfel, ea însăşi, un pericol. Sunt de asemenea specificate cerinţe suplimentare pentru îmbrăcăminte, care includ cerinţe de proiectare, cerinţe mecanice, marcarea şi informaţiile furnizate de producător.

105,01 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 23.12.2015
Număr de pagini : 22
ICS : 13.340.10 Îmbracaminte de protectie
Comitet tehnic : 227 - Mijloace individuale de protecţie

Relaţii cu alte standarde: