SR EN ISO 14116:2008

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării

Acest standard stabileşte cerinţele de performanţă pentru materialele, ansamblurile de materiale şi îmbrăcămintea de protecţie cu proprietăţi de propagare limitată a flăcării, în scopul reducerii posibilităţii ca îmbrăcămintea să ardă şi să constituie astfel, ea însăşi, un pericol. Sunt de asemenea specificate cerinţe suplimentare pentru îmbrăcăminte.

101,53 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.09.2008
Data publicării : 02.10.2008
Data anulării : 23.12.2015
Număr de pagini : 16
ICS : 13.340.10 Îmbracaminte de protectie
Comitet tehnic : 227 - Mijloace individuale de protecţie

Relaţii cu alte standarde: