SR EN ISO 9073-4:2004

Materiale textile. Metode de încercare pentru neţesute. Partea 4: Determinarea rezistenţei la sfâşiere

Acest standard specifică metoda de determinare la sfâşiere a materialelor textile neţesute prin metoda trapezoidală

97,57 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 20.02.2004
Data publicării : 21.02.2004
Data anulării : 29.04.2021
Număr de pagini : 14
ICS : 59.080.30 Tesaturi din textile
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: