SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe

Acest standard specifică principiile şi cerinţele referitoare la competenţa, coerenţa şi imparţialitatea auditului şi certificării sistemelor de management de toate tipurile (de exemplu sisteme de management al calităţii sau sisteme de management de mediu), precum şi cele referitoare la organismele care furnizează aceste activităţi. Nu este necesar ca organismele de certificare care funcţionează conform prezentului standard să furnizeze toate tipurile de certificări ale sistemului de management.

188,69 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.09.2015
Număr de pagini : 56
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: