SR EN ISO/CEI 17021-1:2015/C91:2015

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe

La pagina 7, la definiţia 3.4 se adaugă după Nota 5 următoarea Notă: NOTA 6 - Un audit integrat este atunci când un client a integrat aplicarea cerinţelor din două sau mai multe standarde de sisteme de management într-un singur sistem de management şi este auditat în raport cu mai mult de un singur standard.

0,00 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 19.10.2015
Data anulării : 15.03.2016
Număr de pagini : 1
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: