SR EN ISO/CEI 17000:2005

Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale

Acest standard reprezinta versiunea româna a textului în limba engleza a standardului european EN ISO/IEC 17000:2004. Standardul european EN ISO/IEC 17000:2004 a adoptat fara modificari standardul international ISO/IEC 17000:2004. Standardul european EN ISO/IEC 17000:2004 înlocuieste capitolele de la 12 pâna la 17 din standardul european EN 45020:1998. Standardul EN 45020:1998 a fost adoptat ca standard român SR EN 45020:2004 si reprezinta versiunea româna a termenilor si definitiilor din limba engleza a standardului european EN 45020:1998, respectiv a ghidului 2 ISO/CEI:1996. Prin urmare, prezentul standard înlocuieste capitolele de la 12 pâna la 17 din SR EN 45020:2004.

162,60 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.10.2005
Data publicării : 02.11.2005
Data anulării : 31.07.2020
Număr de pagini : 32
ICS : 01.040.03 Servicii. Organizarea întreprinderilor, management si calitate . Administrare. Transport. Sociologie. (Vocabulare),03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: