SR EN ISO/CEI 17021-1:2015/C92:2016

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe

La pagina 7, la definiţia 3.4 se adaugă după Nota 5 următoarea Notă: NOTA 6 - Un audit integrat este atunci când un client a integrat aplicarea cerinţelor din două sau mai multe standarde de sisteme de management într-un singur sistem de management şi este auditat în raport cu mai mult de un singur standard. Se înlocuieşte "durata auditului" cu "timpul de audit" în titlul de la 9.1.4, în 9.1.4.1, în prima frază de la 9.1.4.2, în 9.2.2.1.2, în tabelul A.1 şi în articolul A.4. De asemenea se înlocuieşte în articolul 9.4.6.d) "orarul" cu "timpul de audit".

0,00 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 15.03.2016
Număr de pagini : 1
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: