SR EN ISO 9000:2015

Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular

Acest standard descrie conceptele fundamentale şi principiile managementului calităţii, care sunt aplicabile în mod universal: - organizaţiilor care urmăresc succesul durabil prin implementarea unui sistem de management al calităţii; - clienţilor care urmăresc să obţină încredere în capabilitatea unei organizaţii de a furniza în mod consecvent produse şi servicii conforme cu cerinţele lor; - organizaţiilor care urmăresc să obţină încredere, în lanţul lor de furnizare, că cerinţele referitoare la produse şi servicii vor fi îndeplinite; - organizaţiilor şi părţilor interesate care urmăresc să îmbunătăţească comunicarea printr-o înţelegere comună a vocabularului utilizat în managementul calităţii; - organizaţiilor care efectuează evaluarea conformităţii cu cerinţele SR EN ISO 9001; - furnizorilor de instruire, evaluare sau consultanţă în domeniul managementului calităţii; - elaboratorilor de standarde conexe.

254,47 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.10.2015
Număr de pagini : 62
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,03.120.10 Managementul calitatii si asigurarea calitatii
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: