SR EN ISO/CEI 17021:2011/C91:2011

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management

La pagina 42, în anexa A, se înlocuieşte tabelul A.1 cu tabelul următor, întrucât au fost omise semnele X şi X+.

0,00 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 15.06.2011
Data anulării : 30.09.2015
Număr de pagini : 2
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: