SR EN 14216:2015

Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă

Acest standard european defineşte şi prezintă specificaţiile pentru şase produse diferite de ciment special cu căldură de hidratare foarte redusă şi pentru constituenţii acestora. Definiţia fiecărui ciment include proporţia în care constituenţii săi trebuie combinaţi pentru a rezulta aceste produse distincte într-o singură clasă de rezistenţă care are o valoare limitată a căldurii de hidratare. De asemenea, definiţia include cerinţele pe care constituenţii trebuie să le îndeplinească, precum şi cerinţele mecanice, fizice, chimice şi căldura de hidratare pentru aceste produse. Acest standard european stabileşte, de asemenea, criteriile de conformitate şi regulile de aplicare asociate. În plus, sunt date cerinţele necesare referitoare la durabilitate.

148,10 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.08.2015
Număr de pagini : 26
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: