SR EN 196-2:2013

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimentului

Acest standard stabileşte metodele pentru analiza chimică a cimenturilor. Acest standard descrie metodele de referinţă şi, în anumite cazuri, o metodă alternativă care poate să fie considerată ca fiind echivalentă. In caz de litigiu, se utilizează numai metodele de referinţă. O metodă alternativă de bază pentru performanţă utilizând fluorescenţa cu raze-X (FRX) este descrisă pentru SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, K2O, Na2O, TiO2, P2O5, Mn2O3, SrO, Cl şi Br.

278,65 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 29.11.2013
Număr de pagini : 76
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: