SR EN 196-3:2017

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii

Acest standard specifică metodele care permit determinarea consistenţei standard, a timpului de priză şi a stabilităţii cimenturilor. Metoda se aplică cimenturilor uzuale şi altor cimenturi şi materiale, ale căror standarde fac trimitere la această metodă. Metoda nu trebuie să fie aplicată altor tipuri de ciment care au, de exemplu, un timp de început de priză foarte scurt. Metoda este utilizată pentru a evalua dacă timpul de priză şi stabilitatea unui ciment sunt în conformitate cu specificația acestuia.

123,91 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.04.2017
Număr de pagini : 16
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: