SR EN 12878:2014

Pigmenți pentru colorarea materialelor de construcție pe bază de ciment și/sau var. Specificații și metode de încercare

ATENTIONARE: Informațiile privind legătura cu Regulamentul 305/2011 pot fi obținute dând dublu click pe indicativul standardului! Acest standard european stabilește cerințele și metodele de încercare ale pigmenților care se utilizează pentru colorarea materialelor de construcție pe bază de ciment și combinații de ciment/var.

169,82 Lei

Pentru declarația de performanță și marcajul CE, se utilizează ediția anterioară anulată, SR EN 12878:2005 (împreună cu erata SR EN 12878:2005/AC:2006), citată în Ordinul MDLPA nr. 313 din 13.03.2023 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții.

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.05.2014
Număr de pagini : 34
ICS : 87.060.10 Pigmenti si materiale de umplutura,91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 338 - Lacuri, vopsele, cerneluri, răşini, pigmenţi anorganici şi adezivi

Relaţii cu alte standarde: